Όροι χρήσης και πολιτική ασφαλείας & προστασίας προσωπικών δεδομένων

Με τη χρήση του διαδικτυακού χώρου υπό το όνομα Ionian Webinars, εφεξής τα Ionian Webinars, (https://ionianwebinars.edu.gr) δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε ρητά και ανεπιφύλακτα με τους παρακάτω αναφερόμενους όρους χρήσης, γι’ αυτό παρακαλούμε πριν συνεχίσετε την περιήγησή σας να τους διαβάσετε προσεκτικά.

Οι παρακάτω Όροι Χρήσης και η Πολιτική Ασφαλείας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του διαδικτυακού χώρου https://ionianwebinars.edu.gr (Ionian Webinars), ισχύουν για το σύνολο των περιεχομένων των σελίδων του.

Τα Ionian Webinars διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, τους όρους χρήσης του διαδικτυακού χώρου https://ionianwebinars.edu.gr. Εφόσον συνεχίζετε να επισκέπτεστε τον διαδικτυακό χώρο θεωρείται δεδομένο  ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε με τους τροποποιημένους όρους χρήσης.

 1. Γενικοί Όροι
 • Το όνομα χώρουhttps://ionianwebinars.edu.gr και το περιεχόμενο  αυτού – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- (κείμενα, φωτογραφίες, υπηρεσίες, αρχεία κ.ά) ανήκει στην αποκλειστική ιδιοκτησία των Ionian Webinars και προστατεύεται από τη νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ελληνικού και κοινοτικού δικαίου).
 • Τα Ionian Webinars έχουν το δικαίωμα να διακόπτουν προσωρινά, (μέρη αυτού ή στο σύνολό του), τη λειτουργία του διαδικτυακού χώρου στα πλαίσια εργασιών συντήρησης ή αναβάθμισής του.
 • Η χρήση του https://ionianwebinars.edu.gr προϋποθέτει την τήρηση των διατάξεων του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου περί τηλεπικοινωνιών. Η χρήση και υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά. (NETQUETTE)
 •  
 1. Προσωπικά δεδομένα – Προστασία και εχεμύθεια

Προκειμένου να προστατεύσουμε τους επισκέπτες του διαδικτυακού χώρου https://ionianwebinars.edu.gr, λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται σ’ αυτόν.

Η επιλογή σας να πλοηγηθείτε στο διαδικτυακό χώρο https://ionianwebinars.edu.gr, προϋποθέτει και δηλώνει τη συναίνεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία τυχόν προσωπικών σας δεδομένων. Η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα όποτε είναι αναγκαίο ,προκειμένου να εξυπηρετηθείτε και να ικανοποιηθούν δικά σας αιτήματα και μόνο με τον τρόπο και για τους σκοπούς που αναφέρονται.

 1. Συλλογή, χρήση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα θεωρούνται όλα τα στοιχεία που συμπληρώνονται και υποβάλλονται μέσω των φορμών του διαδικτυακού χώρο https://ionianwebinars.edu.gr, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιουδήποτε άλλου μέσου κρίνεται πρόσφορο για την επίτευξη των σκοπών του. Ενδεικτικά μπορεί να είναι: Όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, επάγγελμα, τρόποι επικοινωνίας: – αριθμοί τηλεφώνων (κινητό ή/και σταθερό), – λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία σπουδών, εργασιακή εμπειρία, στοιχεία χρόνου ανεργίας, ή οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο ώστε να είναι εφικτή η πραγμάτωση  των στόχων του.

Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν, θα χρησιμοποιηθούν από τα Ionian Webinars, αποκλειστικά και μόνο για τους παρακάτω σκοπούς- και εφόσον έχει δοθεί ρητή συγκατάθεση από τους χρήστες/ επισκέπτες του διαδικτυακού χώρου γι’ αυτόν το σκοπό (η οποία μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε):

 1. Επικοινωνία με τους χρήστες του διαδικτυακού χώρου είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε συμπληρώνοντας την αίτηση για συμμετοχή σε κάποιο σεμινάριο
 2. Διαχείριση των στοιχείων και των δεδομένων των χρηστών στο πλαίσιο υλοποίησης κάποιου εξ αποστάσεως σεμιναρίου (webinar) για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων συμμετοχής
 3. Έκδοση νομίμου παραστατικού ή έκδοση πιστοποιητικών εκπαίδευσης με βάση τα στοιχεία που αποστέλλονται από τους χρήστες και τους συμμετέχοντες στα εξ αποστάσεως σεμινάρια
 4. Ενημέρωση χρηστών/ επισκεπτών για νέες υπηρεσίες και δραστηριότητες που προσφέρονται
 5. Απάντηση σε αιτήματα/ ερωτήματα/ προτάσεις/ σχόλια των χρηστών του διαδικτυακού χώρου
 6. Υποστήριξη και πληροφόρηση των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού χώρου, σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται
 7. Ανάλυση της επισκεψιμότητας σε συνολική μορφή του διαδικτυακού χώρου προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η προβολή σχετικών πληροφοριών για υπηρεσίες που άπτονται των ενδιαφερόντων των χρηστών/ επισκεπτών
 8. Οικειοθελής εγγραφή χρηστών/ επισκεπτών – μετά από αίτησή τους- σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους προκειμένου να τους αποστέλλονται ενημερώσεις έντυπες ή ηλεκτρονικές ή μέσω SMS ή άλλου υλικού marketing
 9. Εργασίες που αφορούν σε εσωτερικές  λειτουργίες και ανάλυση του δικτυακού χώρου (εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου)
 10. Συλλογή δεδομένων με τη χρήση cookies, από το πρόγραμμα περιήγησης της τερματικής συσκευής των χρηστών/ επισκεπτών κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τους στο διαδικτυακό χώρο https://ionianwebinars.edu.gr

Προσωπικά δεδομένα που αφορούν σε  στοιχεία πιστωτικών/ χρεωστικών καρτών δεν θα ζητηθούν ποτέ μέσω καμίας φόρμας ή άλλου τρόπου μέσα από τον διαδικτυακό χώρο https://ionianwebinars.edu.gr 

 1. Διόρθωση ή / και διαγραφή ή / και ενημέρωση προσωπικών δεδομένων

Η διαγραφή ή / και η διόρθωση ή / και η ενημέρωση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/ μελών του διαδικτυακού χώρου μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με τα Ionian Webinars, τηλεφωνικά (2661087402) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@ionianwebinars.edu.gr

 1. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Τα Ionian Webinars δεν θα προβούν ποτέ στην πώληση, ενοικίαση ή με οποιοδήποτε τρόπο δημοσίευση ή /και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/ επισκεπτών του διαδικτυακού χώρου https://ionianwebinars.edu.gr, σε τρίτους.

Τα Ionian Webinars μπορούν να διαβιβάσουν τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών τους σε τρίτους, μόνον εάν αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να ολοκληρωθεί μία υπηρεσία ή να εκπληρωθούν αιτήματα σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται ή όταν αυτό απαιτείται ρητά από τη νομοθεσία και πάντοτε μετά από ρητή συγκατάθεσή των χρηστών/επισκεπτών τους.

Τέτοιες περιπτώσεις τρίτων, ενδεικτικά μπορεί να είναι:

 • Άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή φορείς (π.χ. Ακαδημαϊκοί και λοιποί συνεργάτες (εκπαιδευτές/ εισηγητές) Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Επιτροπή Ερευνών Ιονίου Πανεπιστημίου, ΑΠΔΠΧ κ.ά.) που συνεργάζονται με τα Ionian Webinars και η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων είναι απολύτως απαραίτητη για την υλοποίηση των εξ’ αποστάσεως σεμιναρίων. Όλα τα παραπάνω συνεργαζόμενα πρόσωπα, έχουν το δικαίωμα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων μόνο στον απολύτως αναγκαίο βαθμό για την παροχή των υπηρεσιών που ο κάθε ένας προσφέρει.
 • Όταν απαιτείται ρητά από τη Νομοθεσία / κανονιστικό πλαίσιο και μόνον προς τις αρμόδιες αρχές.
 1. Διάρκεια Φύλαξης

 Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών φυλάσσονται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται και εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί. Για παράδειγμα στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του δικτυακού χώρου https://ionianwebinars.edu.gr τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από φορολογικούς και διοικητικούς κανόνες. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν για προωθητικούς σκοπούς μέχρι την ανάκληση της εντολής από τον χρήστη.

 1. Πολιτική Cookies

Τα Ionian Webinars, (https://ionianwebinars.edu.gr) χρησιμοποιούν “cookies”.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στο φυλλομετρητή (browser) της ηλεκτρονικής συσκευής (pc, laptop, tablet, smartphone κ.ά.) που χρησιμοποιούν οι χρήστες/ επισκέπτες για να περιηγηθούν στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιούνται για την βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησης των χρηστών/ επισκεπτών ενός διαδικτυακού χώρου εφόσον τον επισκεφθούν πάνω από μία φορά, (π.χ. η «είσοδος χρήστη στο διαδικτυακό χώρο χωρίς να χρειαστεί να επαναληφθούν από την αρχή οι διαδικασίες εισόδου του). Άλλα στοιχεία που περιέχονται στα cookies είναι ο τύπος φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείται από κάθε χρήστη, το είδος της ηλεκτρονικής συσκευής που χρησιμοποιεί για την περιήγησή του (pc, laptop, tablet, smart-phone), το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιεί και άλλες τέτοιες πληροφορίες. Για τη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών οι οποίες προέρχονται από άλλες συνεργαζόμενες ιστοσελίδες τρίτων, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης κ.ά. προκειμένου να μετρηθεί η επισκεψιμότητα του διαδικτυακού χώρου, για την εύρεση τοποθεσιών στις οποίες οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι πιο δημοφιλείς και χρήσιμες, για λόγους Marketing, για τη βελτίωση της λειτουργίας, του περιεχομένου και της εμφάνισης του διαδικτυακού χώρου ώστε να γίνει πιο χρηστική για τους επισκέπτες/ χρήστες του.

Τα cookies δεν αποτελούν απειλή για τις ηλεκτρονικές συσκευές των χρηστών και δεν χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της ταυτότητάς τους.

Ο επισκέπτης/ χρήστης του διαδικτυακού χώρου των Ionian Webinars συναινεί με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων τα οποία συλλέγονται από μηχανές αναζήτησης ή κοινωνικά δίκτυα , όπως Google Analytics, Facebook, LinkedIn κ.λπ. (στα οποία δεν εμπλέκονται ή ελέγχονται από τα Ionian Webinars) και τα οποία διαβιβάζονται είτε εντός είτε εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι εν λόγω τρίτοι.

Εάν δεν είναι επιθυμητή η λήψη των παραπάνω πληροφοριών από τα αναφερόμενα τρίτα μέρη (Google, Facebook, Twitter, LinkedIn κλπ.) από το πρόγραμμα πλοήγησης κατά τη διάρκεια της επίσκεψης/ χρήσης των σελίδων του διαδικτυακού χώρου, υπάρχει η δυνατότητα εξαίρεσης, επιλογή που είναι διαθέσιμη στην αντίστοιχη ενότητα των όρων χρήσης της ιστοσελίδας του τρίτου μέρους.

Επειδή συνήθως στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης είναι προεπιλεγμένη η χρήση των cookies, υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής των ρυθμίσεων στον υπολογιστή σας, ώστε να μην γίνει αποδεχτή η χρήση των cookies, ή η αποδοχή ή μη κάθε cookie ξεχωριστά.  

Ταξινόμηση των cookies:

 • First party cookies, τα οποία τοποθετούνται από τον διαδικτυακό χώρο που επισκέπτεται ένας χρήστης εκείνη τη στιγμή και διαβάζονται μόνο από τον συγκεκριμένο δικτυακό χώρο
 • Third party cookies, τα οποία χρησιμοποιούνται και δημιουργούνται από άλλο φορέα και όχι από τον ιδιοκτήτη του διαδικτυακού χώρου που επισκέπτεται ο χρήστης/ επισκέπτης. Π.χ. χρήση τρίτης εταιρείας από τον διαδικτυακό χώρο, που διαθέτει δικά της cookies, για να αναλύσει το ακροατήριό του. Επίσης, ο διαδικτυακός χώρος που επισκέπτεται ένας χρήστης μπορεί να περιέχει ενσωματωμένο περιεχόμενο, από κάπου αλλού (π.χ. video Vimeo, YouTube κ.ά.). Αυτοί οι διαδικτυακοί χώροι μπορεί να χρησιμοποιούν και να προσθέτουν δικά τους cookies. Τέλος, ένας διαδικτυακός χώρος μπορεί να χρησιμοποιεί διαφημιστικά δίκτυα τρίτων που προσθέτουν τα δικά τους cookies.
 • Cookies περιόδου σύνδεσης (session cookies), τα οποία αποστέλλονται στη συσκευή των χρηστών κατά την επίσκεψή τους σε ένα διαδικτυακό χώρο. Μετά την έξοδο των χρηστών/ επισκεπτών από τον συγκεκριμένο χώρο, δεν παραμένουν στην ηλεκτρονική συσκευή τους.
 • μόνιμαcookies (persistent cookies), τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή (browser) του χρήστη/ επισκέπτη ενός διαδικτυακού χώρου, για περιορισμένο χρονικό διάστημα (συνήθως ένα έτος ή περισσότερο). Δεν σβήνουν όταν ο χρήστης / επισκέπτης του διαδικτυακού χώρου, κλείσει το φυλλομετρητή του. Στόχος είναι η αναγνώριση του χρήστη/ επισκέπτη, επόμενες φορές που θα επισκεφθεί το διαδικτυακό χώρο ώστε να του παρασχεθεί, καλύτερη Τα μόνιμα cookies μπορούν να διαγραφούν από εσάς, μέσω εργαλείων που παρέχει ο ίδιος ο πλοηγός σας.
 1. Ποια cookies χρησιμοποιούνται από το διαδικτυακό χώρο https://ionianwebinars.edu.gr:

Τα Ionian Webinars χρησιμοποιούν cookies με στόχο τη βελτίωση και διευκόλυνση της περιήγησης των χρηστών/ επισκεπτών στον δικτυακό χώρο . Επίσης, χρησιμοποιούν cookies για στατιστικούς λόγους (ανάλυση χρήσης και επισκεψιμότητας του διαδικτυακού χώρου, ώστε να προσφέρει καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες στους χρήστες/ επισκέπτες του).

Πάντα υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης του φυλλομετρητή (browser) ώστε να απορρίπτει μερικά ή ακόμα και όλα τα cookies που προέρχονται από τον διαδικτυακό χώρο https://ionianwebinars.edu.gr .

Βέβαια εάν επιλεγεί η απόρριψη όλων των cookies του διαδικτυακού χώρου κάποιες από τις λειτουργίες του δεν θα είναι διαθέσιμες.

Χρησιμοποιούν third-party cookies, τα Google analytics cookies. Είναι cookies που χρησιμοποιούνται για να συλλέξουν πληροφορίες χρήσης του διαδικτυακού χώρου και βοηθούν στην στατιστική ανάλυση των επιδόσεων του. Τα cookies αυτά συλλέγουν ανώνυμες πληροφορίες για τον αριθμό των επισκεπτών, για την προέλευσή τους και για την πλοήγηση τους μέσα σε αυτό.

Η χρήση του διαδικτυακού χώρου των Ionian Webinars (https://ionianwebinars.edu.gr) προϋποθέτει την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των χρηστών/ επισκεπτών, στην αποστολή των παραπάνω αναφερόμενων cookies στη συσκευή τους.

Παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες/ επισκέπτες του διαδικτυακού χώρου μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιούν (browser) να παρακολουθούν τα αποθηκευμένα cookies στη συσκευή τους,  καθώς και η δυνατότητα διαγραφής ή απόρριψης αποθήκευσης των εν λόγω cookies, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.

Το πρόγραμμα περιήγησης διαθέτει και άλλες ρυθμίσεις οι οποίες επιτρέπουν τη μερική διαγραφή των cookies, την επιλογή μη αποδοχής συγκεκριμένων ειδών cookies π.χ. cookies  συμπεριφορικής  διαφήμισης, μη αποδοχή cookies από συγκεκριμένες εταιρείες, την απόρριψη εγκατάστασης cookies από κάποιον διαδικτυακό τόπο καθώς και υποχρεωτική προηγούμενη συγκατάθεση του χρήστη σε κάποιο διαδικτυακό χώρο κάθε φορά που επιχειρείται η εγκατάσταση cookies.

Αν κάποιος χρήστης επιθυμεί να μην ακολουθούνται τα ηλεκτρονικά του ίχνη από τα Google analytics σε κανένα website, μπορείτε να επισκεφθεί το σύνδεσμο https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Εάν επιθυμεί να μάθει περισσότερα για τα cookies και τη διαχείρισή τους, μπορεί επίσης να επισκεφθεί το www.allaboutcookies.org

 1. Marketing – Στοχευμένες διαφημίσεις

Τα Ionian Webinars ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν για λόγους marketing τα  προσωπικά δεδομένα των χρηστών του διαδικτυακού χώρου https://ionianwebinars.edu.gr  προκειμένου να προβάλλουν/ αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου επικοινωνιακού μέσου, ενημερωτικό υλικό για τις καινούργιες δράσεις και υπηρεσίες που προσφέρουν. Τα προσωπικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν, ενδεικτικά είναι: Όνομα, επώνυμο, επωνυμία εταιρείας, τηλέφωνα, διεύθυνση, λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Σε καμία περίπτωση δεν διατίθενται τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών/ επισκεπτών σε τρίτους.
Σε κάθε περίπτωση εάν οι χρήστες/ επισκέπτες του διαδικτυακού χώρου επιθυμούν τη διακοπή όλων των παραπάνω αναφερόμενων υπηρεσιών , πάντοτε υπάρχει η επιλογή αποστολής αιτήματος διακοπής συνδρομής.

 1. Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων

Ο διαδικτυακός τόπος των Ionian Webinars (https://ionianwebinars.edu.gr) ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) που οδηγούν τους χρήστες/ επισκέπτες σε διαδικτυακούς χώρους τρίτων. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται για τις ενέργειες, το περιεχόμενο, την πολιτική των εν λόγω διαδικτυακών χώρων. Οι χρήστες/ επισκέπτες των Ionian Webinars εφόσον επιλέξουν να μεταφερθούν από τον διαδικτυακό τόπο https://ionianwebinars.edu.gr μέσω κάποιου συνδέσμου σε τρίτο ιστοχώρο, παρακαλούνται να διαβάζουν προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των εν λόγω ιστοσελίδων, επειδή μπορεί να διαφέρουν σημαντικά.

 1. Διευθύνσεις ΙΡ

Η διεύθυνση ΙΡ του επισκέπτη/ χρήστη με την οποία έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και κατ’ επέκταση και στο διαδικτυακό χώρο https://ionianwebinars.edu.gr κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων.

 1. Μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία

Τα Ionian Webinars δεν επιτρέπουν ούτε εξουσιοδοτούν προσπάθειες χρήσης των υπηρεσιών τους με οιονδήποτε τρόπο που μπορεί να προκαλέσει βλάβη, να απενεργοποιήσει ή να επιβαρύνει κάποιες από τις υπηρεσίες τους ή να εμποδίσει την χρήση των υπηρεσιών τους.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί τέτοιου είδους δραστηριότητα ή να θεωρηθεί ότι γίνεται μη εξουσιοδοτημένη χρήση σε κάποια από τις υπηρεσίες τους, μπορούν να λάβουν τα απαραίτητα και κατάλληλα μέτρα προκειμένου να την εμποδίσουν, χωρίς καμία απολύτως προειδοποίηση. Έχουν τη δυνατότητα διαγραφής οποιουδήποτε λογαριασμού κάνει χρήση των υπηρεσιών τους ή συνδέεται με τη μετάδοση μηνυμάτων που παραβιάζουν την παρούσα πολιτική.

 1. Επικοινωνία για ερωτήσεις ή σχόλια

Παρακαλούμε τους χρήστες/ επισκέπτες του παρόντος διαδικτυακού χώρου σε περίπτωση που έχει να υποβάλλει ερωτήσεις ή σχόλια που αφορούν την παρούσα πολιτική Ασφαλείας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή εάν θεωρεί ότι δεν ακολουθούνται πιστά όσα αναγράφονται στην παρούσα πολιτική να επικοινωνήσει στέλνοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ionianwebinars.edu.gr

 1. Ισχύς Πολιτικής Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική δημοσιεύθηκε στις 10/5/2019 και υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση.
Τυχόν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική  θα έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που συλλέγονται, από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί η αναθεωρημένη έκδοση, καθώς και σε υπάρχουσες πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί. Η χρήση του διαδικτυακού χώρου μετά τη δημοσίευση αλλαγών, συνεπάγεται την  ανεπιφύλακτη αποδοχή τους από τους χρήστες/επισκέπτες αυτού.

Γίνετε μέλος της IonianWebinars Κοινότητας

Για να μαθαίνετε πρώτοι τις καινούργιες μας δράσεις.